IGBPlus - velké plus pro vaše projekty

Váš nákupní košíku je prázdný.

Přeskočit na obsah »

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

doufáme, že jsme pro Vás připravili kvalitní internetový obchod se vším, co je potřebné pro pohodlný nákup.

Ovládání obchodu jednoduché. Zajisté již máte základní znalosti s ovládáním internetového obchodu. Ceny jsou uváděny s DPH.

V případě, že chcete nakupovat, není potřeba žádné registrace. Stačí jen po vložení vybraného produktu do košíku zadat potřebné fakturační  údaje do formuláře, který se Vám po tomto vložení zobrazí. V případě, že si přejete orientačně prohlédnout sortiment, můžete přímo vstoupit do prodejny a pro Vás zajímavé výrobky vkládat postupně do nákupního košíku. Odstranit zboží z košíku lze zadáním znaménka mínus u čísla označujícího počet kusů a následným kliknutím na odkaz "PŘEPOČÍTAT". Každou odeslanou objednávku potvrdíme.

V případě nejasností kontaktujte naše zákaznické oddělení igbplus@igbplus.cz

Tel: +420 596 235 469

Mob: +420  739 453 939

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu je firma : IGBPLUS s.r.o.

Fakturační adresa, adresa prodejny,servisu a půjčovny ,dodací adresa:

IGB PLUS s.r.o

Na Jánské 1950/7

710 00 Ostrava - Michálkovice

Tel : +420 596235469

Mobil: 602533372

E-mail: igbplus@igbplus.cz

              www.igbplus.cz

 

VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky jsou závazným podkladem pro uzavření veškerých kupních smluv mezi firmou IGB PLUS s.r.o. (prodávající) a zákazníkem (kupující). Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje souhlas s těmito podmínkami. Jakékoli obchodní podmínky ze strany kupujícího platí pouze tehdy, jsou-li firmou IGB PLUS s.r.o. pro souvztažný obchodní případ odsouhlaseny a písemně potvrzeny. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se smluvně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku či příslušnými právními předpisy v platném znění.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKY

Uzavření kupní smlouvy vzniká teprve jejím potvrzením ze strany kupujícího formou písemnou(mail,fax,pošta), event. dle dohody mezi smluvními stranami formou ústní. Prodávající je oprávněn po kupujícím při uzavírání písemné kupní smlouvy požadovat především: - přesnou fakturační adresu (sídlo kupujícího dle zápisu do OR) - místo dodání zboží - adresu pro zaslání faktury, liší-li se od sídla kupujícího - IČ, DIČ - jméno osoby, oprávněné jménem kupujícího jednat - telefonické, event. faxové spojení - podpis kupujícího, event. otisk jeho firemního razítka.Spolu s těmito údaji uvádí prodávající do kupní smlouvy: - datum uzavření kupní smlouvy - přesnou specifikaci zboží - způsob úhrady zboží - event. další podmínky, vztahující se k obchodnímu případu. Za písemnou formu se považují dále objednávky doručené ze strany kupujícího např. faxem nebo elektronickou poštou. V případě okamžitého odběru zboží vzniká závazné uzavření kupní smlouvy v okamžiku převzetí zboží s příslušnými doklady.

PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:

a. dobírkou při předání zboží přepravcem(PPL,Česká pošta)

b. hotově při převzetí zboží v sídle firmy

c. zálohovou fakturou předem před odesláním zboží

d. fakturou se splatností (pouze u zákazníků s již prověřenou platební morálkou)

POPLATEK ZA PŘEPRAVU

a. V případě objednávky pod 5000,- Kč bez DPH se účtuje k objednávce jednorázový manipulační poplatek 100,- Kč bez DPH, který v sobě zahrnuje dopravné, balné, event. dobírku a další poplatky spojené s expedicí zboží. Je-li zboží z jedné objednávky vykrýváno po dohodě se zákazníkem postupně, platí se tento poplatek pouze jedenkrát.

b. V případě objednávky nad 5000,- Kč je dopravné a veškeré další manipulační poplatky spojené se zbožím pro zákazníka ZDARMA.

ZPŮSOB ODESLÁNÍ / VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

a. přepravní službou(PPL,Obchodní balík ČP) do 24 hod od data vyskladnění v rámci ČR

b. osobním vyzvednutím v sídle firmy

DODACÍ TERMÍNY

a. Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum, velká část položek je přímo skladem a pak může být objednané zboží vyskladněno OBRATEM během následujících dnů .

b. Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výrobců a nebývá delší, než 2 týdny; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu. 

ZÁRUKA, REKLAMACE

Veškeré reklamace poškozeného nebo nedodaného zboží musí být doručeny v písemné formě nejpozději do 3 dnů po obdržení dodávky prostřednictvím e-mailu: igbplus@igbplus.cz

Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávaným produktům záruku v délce 12/24 měsíců od data prodeje, kdy se vyskytnou možné vady, bránící řádnému užívání produktu k účelu, pro který byl vyroben. Záruka 12/24 měsíců - záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČ), záruka 24 měsíců je poskytnuta běžnému spotřebiteli (zakoupené produkty nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na: vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním, vady způsobené neodborným zásahem do výrobku. Kupující je povinen bezprostředně po zjištění vad ohlásit tuto skutečnost prodávajícímu, u kterého záruku uplatňuje. Při uplatňování reklamace předkládá kupující prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek vč. dodaného příslušenství, originální záruční list (byl-li k výrobku přiložen) s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána vada, na niž se záruka vztahuje, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika kupující. V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se v rámci co nejrychlejšího vyřízení obraťte prosím na naše pracovníky na tel. čísle +420 739 453 939 v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.

SERVIS: Firma IGB PLUS s.r.o. zajišťuje autorizovaný servis na opravy prodávaného nářadí, a to dle dohod s jednotlivými výrobci jak na opravy v záruce, tak pozáruční.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Firma IGB PLUS s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data Vámi sdělená třetím osobám, tyto data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Firma IGB PLUS s.r.o. má obchodní působnost na celém území České republiky.

© 2011-2017 IGB PLUS s.r.o..